STATEMENT FRED VAN DER WAL

IK

SCHILDER

REALISTISCH ZONDER TERUG

TE KIJKEN NAAR HET VERLEDEN,

HET ACADEMISME

OF

DE OUDE MEESTERS