30-10-1942. Geb. te Renkum.
1944.

Familie vlucht na anonieme waarschuwing een kwartier voor inval van de Arnhemse SD naar Amsterdam. De trein A'dam-Utrecht wordt twee maal beschoten door RAF Spitfires. Interieur ouderlijke woning vernield door de SD. Bij de slag om Arnhem wordt door artillerievuur de gehele woning in puin geschoten.


1945.

Fred verblijft een jaar bij de grootouders in de Palestrinastraat 4 huis, zijn zusje zeven weken bij de moeder in de Cornelis Schuytstraat tot de moeder het kind af staat.


1946.

Bijna getroffen door kogel die tien centimeter boven zijn hoofd door ruit achter in de muur slaat van de woning in de Utrechtsestr. 40, Amsterdam. Korte tijd in huis bij de biologische ouders.


1947.

Fred en zijn zusje terug naar de grootouders.


1950.

Fred, zijn zusje en broer naar de biologische vader en diens tweede vrouw. Veel fysiek en verbaal geweld tussen de echtelieden. Regelmatig wordt de inboedel aan barrels geslagen. Vader doet zelfmoordpoging in aanwezigheid kinderen. Fred terug naar de grootouders.
De biologische moeder ziet Fred na zijn vierde levensjaar nooit meer terug.


1951-1963.

De "biologische ouders" voeren met regelmaat i.s.m. Pro Juventute procesen om Fred uit het grootouderlijk huis te halen en tot staatskind te bevorderen.


1954.

Leerling Vossiusgymnasium, Amsterdam. Lid tafeltennisclub FAMOS Amsterdam.


1955.

Leerling Christelijk Lyceum, Amsterdam.


1958-1963.

Bruine band judo en jiu jitsu. Neemt deel aan de Kennemer tafeltenniscompetitie als lid eerste team Sneeuwbal. Tennist bij vereniging "De Hogeberg", Haarlem.


1961-1966.

Leerling Da Costakweekschool te Bloemendaal. Begint teksten te publiceren in de schoolkrant. Trekt maanden lang medewerking in na tegenwerking redactie.


1963-1966.

Bevriend met klasgenote E.D.


1963.

Eerste bezoeken aan Antwerpen, Brussel en Brugge. Ziet voor het eerst surrealistisch werk van Paul Delvaux in Brussel. Een eye opener.


1964.

Goedkeurd reserve-officiersopleiding. Regelmatig bezoek aan Galerie Mokum, Amsterdam. Bezoekt Ger Punte, ex-lid surrealistische groep Nederland. Brengt vakantie door met Els D. op Vlieland. Trekt inzending in voor schoolkrant DCK.


1965.

Lid kunstenaar groep X-65 te Haarlem. Weigert uitnodiging op te treden op school feest.


1966.

Verlaat vrijwillig 3 maanden voor hoofdakte examen Da Costa kweekschool. Directeur verspreidt laster dat Fred is weg gestuurd en aan de drugs is, met de Provos mee loopt en in een kraakpand woont. Uitgetreden als lid groep X-65. Eerste tentoonstelling schilderijen in kunstcentrum De Ark te Haarlem. Weigert militaire dienst. Rookt voor het eerst hasj in gezelschap van Aletta in atelier Den Haag. 

1966- oct. 1967

werkzaam in antiquariaat te Amsterdam.


1967.

Eén dag lid kunstenaarsgroep K.Z.O.D., Haarlem. Vaste exposant Galerie Mokum, Amsterdam. Buitengewoon dienstplichtig verklaard. Op straat gezet door opvoeders vanwege schilderen. Verhuizing naar Amsterdam, Nieuwe Spiegelstraat 48, twee hoog. Bevriend met akademie studente C.S. Brengt directie Galerie Mokum in contact met Hans Ducro, grafisch ontwerper Panorama, hetgeen resulteert in een serie afbeeldingen in het blad van Galerie Mokumschilders. Antiquaar H. Marcus te Düsseldorf biedt aan tentoonstelling tekeningen van Fred te regelen in de Kunsthalle Düsseldorf. Fred weigert de expositie door gebrek aanfinanciële middelen.


1968.

Atelier a.d. Amstel 186. Drie zomermaanden werkzaam aan Ateliers ’63, Haarlem. Ontmoet redactie Rolling Stone. Drie maanden werkzaam Atelires '63 en neemt maanden later na nachtelijke inklimming drie lithostenen mee.


1969.

Huwt Bernadina Clasina Bosse. Geboorte dochter Misja mei 1969. Deelname aan de representatieve overzichtstentoonstelling van Jonge Nederlandse Realisten, Gemeentemuseum Arnhem. Lid Sociëteit Teister bant, Haarlem. Verbreekt vriendschap met contraprestatieschilder T. Aanbod Galerie Herzog, Mannheim.


1970.

Atelier Prinsengracht 847, Amsterdam, naast grafiekdrukker Piet Clement. Aanbod Obelisk Gallery te Londen en Obelisk Gallery, Boston. Lid BBK.


1971.

Tekening en een gouache van opgenomen in de collectie van het prentenkabinet van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Aanbod grote Duitse Galerie voor expositie. Voorstel BBK om deel te nemen aan het BBK bestuur. Aanbod Antwerpse galerie.


1972.

Verhuist naar Bilderdijkkade 4, Amsterdam. Lid kunstenaar Arti et Amicitiae te Amsterdam. Atelier tot 1978 Tweede Nassaustraat 8, Amsterdam. Lid BBK 69. Vertrek als exposant Galerie Mokum. Galerie Jurka cancelt expositie schilderijen van Fred van der Wal onder druk van Dieuwke Bakker (Galerie Mokum) en de illustrator T. (exposant Galerie Mokum). Weigert fotoshoot voor Model Planning te Amsterdam.


1972.

Laat 2 zeefdrukken uitvoeren door zeefdrukkerij De Rakel, Amsterdam.


1972-1978.

Laat zeefdrukken uitvoeren door Tailored Prints, Amsterdam.
1973. Ramen atelier tweede Nassaustraat door onbekende(n) doorzeefd met kogels. Bedreigd met mes door contraprestatie schilder vanwege weghalen CPN affiche uit hal ateliergebouw.


1974.

Lid kunstenaar Pulchri Studio, Den Haag. Lid aankoop commissie "Amsterdam koopt kunst".
1975. Verhuist naar Galileïplantsoen 102 hs in de Watergraafsmeer. Aangeboden fotomodellenwerk door bureau People te Haarlem.


1976.

Verbreekt vriendschap met de schilder C.v.G.


1977.

Bezoek op uitnodiging griffermeerde drs. P. C, Londen.


1978.

Vertrek naar Friesland, Veenwouden. Aanbod kontrakt Galerie Internationale Madison Ave., New York. Neemt weer deel aan groeps exposities Galerie Mokum tot galerie eigenaresse een rel veroorzaakt.


1979.

Verbreekt definitief relatie met Galerie Mokum. Laat twee zeefdrukken uitvoeren door Zeefdrukkerij Schweigmann, Leeuwarden.


1980-1984.

Vervaardigt serie tekeningen en schilderijen van bi seksuele S.M. travestieten en lingeriefetisjisten. Lid VSSM (Vereniging Studiegroep Sado Masochisme)\


1981.

Atelier te Amsterdam in brand gestoken door kunstschilder E. en totaal uitgebrand. Fred toevallig afwezig die dag en ontsnapt aan de dood.


1982.

Verhuizing naar Garijp, Friesland. Studiereis Berlijn. Bezoekt West-Berlijnse akademie voor beeldende kunsten. Bezoek Oost Berlijn.


1983.

Brief Friese Kultuerried, ondertekend door drs. Huub Mous dat door de Friese kunstkommissie niet langer erkend wordt als "officieel" beeldend kunstenaar. Sadomasochiste Betty Paerl opent expositie Fred te Den Haag, Pulchri Studio.


1984.

Ex-vriendin Frieda verongelukt op de Autobahn in Duitsland .


1984-1988.

Krachttraining bij First Class Gym, Bergum.


1985.

Fred stapt als sekretaris uit bestuur Fria, na onoplosbaar konflikt met de voorzitter G. Oprichting Minister Brinkman fanclub 1986. Aanbod Interview Algemeen Dagblad. Aanbod uitzending met interviewer Rolf de M. voor de VARA radio. Kontrakt met Galerie Salammbo, Parijs. Brieven van auteur Jef Geeraerts, pop art kunstenaars Tom Wesselmann en Robert Rauschenberg. Bezoekt auteur Jef Geeraerts in Gent. Studiereis Parijs. Management aanbod Mensing Gemälde Galerie, Duitsland.


1988-1994.

Kracht- en bokstraining bij sportschool Lolle van Houten, Leeuwarden.


1989.

Traint vier keer per week karate bij Sportschool Thamrin en Sportschool De Leeuw, Leeuwarden.


1991.

Buitenhuis vlak bij de waddenzee in Firdgum aangekocht.


1993.

Verhuizing naar Firdgum. Bruine band karate. Traint bij drie sportscholen: De Leeuw, Thamrin en Lolle van Houten. Gevraagd door fotomodellenburo Crunch.


1994.

Verhuizing naar Oldeboorn. Kontakt Galerie Mokum afgebroken.


1997.

Verbreekt vriendschap met EO producer H. v. S.


1998.

Publiceert in eigen beheer voor oudste dochter Misja

"Dààààg Dagboek!!!"175 pag.


1999.

Opening eigen kunsthandel onder de naam Galerie Lekkerterp. Brief hoofdredacteur Leeuwarder Courant dat over het werk van Fred en over Galerie lekkerterp niet geschreven zal worden door de kunstredactie. Email kunstredactie Leeuwarder Courant met doodswens. Voor de eerste keer miljonairsstatus bereikt.


2001.

Ontvangt hate mail van biologische moeder die hij sinds 1946 nooit meer heeft gezien.


2002.

Fred voor het eerst na 24 jaar met werk vertegenwoordigt op door de Fryske Kultuerried georganiseerde expositie. Leeuwarder Courant weigert te recenseren. De van der Wals verhuizen 3 jan. 2002 na 24 jaar tegenwerking door Friese en Groningse "collegas", tevens gedwarsboomd door de Friese galerietjes, de Friesche Kultuerried en de Friese pers,naar Limburg en vandaar uit in sept. naar midden Frankrijk. De van der Wals verkopen huize Lekkerterp (aangekocht voor 180.000 gulden) voor zes ton en kopen grote boerderij in Frankrijk. Begin grote verbouwing Maison l’Ermitage, Couloutre door het echtpaar van der Wal.

2003.

Geboorte eerste kleinkind. Atelier febr. 2003 afgebouwd en in gebruik genomen. Diverse bezoeken aan Parijs. Diverse uitnodigingen voor tentoonstellingen in Frankrijk. Kennismaking met New York se schilder Sidney Klein, die de van der Wals vraagt naar New York te komen. Kennismaking Parijse kunstschilder Michel Chapellier.


2004

Briefwisseling met kunsthandelares Janna van Zon. Uitnodiging om deel te nemen aan herdenkingstentoonstelling Dieuwke Bakker in 2005. Lid Le Groupe Nevers. Weblog Punt.nl op gestart.


2006.

Uitgenodigd als "Kunstenaar van de Maand" maar weigert; tentoonstelling Pulchri Studio te Den Haag. Kennismaking met de flamboyante kunstenares Isis Nedloni. Fred start weblog Volkskrant. Fred en Isis worden geweerd van de website "Schrijversweb".


2007.

Telefonisch Interview HP. Fred cancelt deelname aan de Biennale van Florence en de Salon du Dessin te Parijs. VU Amsterdam cancelt deelname Fred aan overzichtstentoonstelling van veertig jaar verzamelen door de VU directie. Lid Nederlandse Vereniging Van Tekenaars. In voorbereiding enkele verhalenbundels en een voorwoord bij de bundel "Hekel" van Isis Nedloni. Publiceert verhalen op Basic Publishing.  Mail van de Friese Galerie Zofier "U bent geen professioneel kunstenaar". Kennismaking met Moderator "Basic Publishing" Gil Heuvelmans te Gent. Ontmoeting Gentse dichter Coenraad de Waele te Gent. Ontmoeting Herman Brusselmans in Patershol, Gent. Bliksembezoek aan de internationale animatiefilmer Gerrit van Dijk en zijn echtgenote Cilia, Haarlem. Fred weigert uitnodiging "Biennale of Drawings 2008 Tsjechië" en uitnodiging door Friese Galerie La Lanka. Aanbod column op website Lucaswashier.

Drs. Huub Mous publiceert op zijn weblog onder de kop"Ostracisme in Friesland", over de boycot tegen het werk van Fred van 1978 - 2002.
 Interview met een aardig beschonken Fred voor regionale TV en radio omroep Mercurius, Leeuwarden.Voor de tweede keer miljonairsstatus bereikt. Drie dagen schorsing door hoofdredactie Volkskrantweblog.


2008.

Invitatie International Art Fair Salzburg. Invitatie Art Fair Akzenta Graz. Invitatie Galerie Mannheim. Invitatie Int. Management Org. van zijn werk voor de Duitse markt. De selectieve kunstenaar cancelt de aanbiedingen. Mail van Instituut Collectie Nederland dat er 59 werken van Fred van der Wal in de collectie aanwezig zijn. Fred wijst contracten met Mayer Marketing Org. Mannheim en Peter Boehner Galleries, maar ook de Art fair te Salzburg ende Akzenta te Graz af. Mail van Gemeente Archief Amsterdam dat beslissing om de tot 2065 gesloten BKR dossiers in te zien in overweging wordt genomen. Ontvangst per post BKR rapportagedossiers met onthullende feiten.

Bezoek aan Parijs. Invitatie Salon d'artistes contemporain 2008, Genève.

Radio uitzendingen:

1976. AVRO. "Kunst met peren".
1983. Radio Fryslan.
1984. NCRV. Hier en Nu.
TROS. Met het oog op morgen.
1985. Radio Fryslan.
1988. Radio Noord-Holland.
1991. E.O. Interview met Feike ter Velde.
2007. Radio Mercurius

TV uitzending:

 1985.
Yvo Niehe. Kontrakt getekend. Uitzending op het laatste moment tot tevredenheid van Fred gecanceld.

2011.Omrop Fryslan.

 

Literatuur:

 

1969.”Jonge Nederlandse realisten van Galerie

           Mokum,”cat. Gemeentemuseum Arnhem.

           Lexicon Nederlandse beeldende kunste

           naars,P.A. Scheen.

1969.”Museumjournaal S. M. A’dam,” nr. 14/1

          “De Kunst In Arnhem,”Jaargang 1-2-’69.

         ”De Kunst In Arnhem,”Jaargang 1-3-’69.

1969.Kat. mediese fakulteit Universiteit

         Amsterdam.G.J. Jansen.” Omgaan met de

         dood.”

1970.Elsevier,13 juni 1970.“In de aanval uit  

          angst voor het  onverwachte.” Geert-Jan

          Jansen.

1971.”Vijftig jaar Nederlandse realistiese                              

           kunst.”Prof. Dr. H.L.C. Jaffé & Drs. Jan

           van Geest.Uitg. Meulenhof.

1972.”Tien Jaar Galerie Mokum,”uitg. Galerie

            Mokum,Amsterdam.

1973.”Objektief Gezien,”cat.Ned. Kunst-

           stichting.

1975.”Ned. Kunststichting tentoonstelling kol-

           lekties hedendaagse beeldende kunst.”

           Cat. 1975/1976.

1976.”Vijf jaar galerie S,”uitg. M. Scheepens.

1976.”Kijk uit!Er staat een kunstenaar in de

           lift!” Frans Duister.”De Tijd.”

1978.”Grafiekmanifestatie 1978,”H. Paalman.

           Uitg. cat. Stedelijk Museum,Schiedam.

           Kunsthuis ’78.”cat.

           Vijf jaar Galerie-S,cat.

1979.”Kunsthuis ’79.”cat.

1979.”Junge Kunst in Europa,”Thomas Dehler

           Institut.

1980.”Home Art,” 1e jaargang nr.1.

1981.”Hedendaagse Nederlandse Beeldende

           Kunstenaars,” Gorredijk.

1982.”Presentatie Kunst ’82.”Uitg. Stichting

            voor Kunst en Rekreatie,” Bergharen.

1984.”De BKR neffens Fred van der Wal.”Frysk

            en Fry.

1985.”De Mokum Collectie,”uitg. Galerie Mo-

            kum.

1985.”Fanclub voor minister Brinkman.”Pano-

           rama.

1989.”Tekenen en schilderen,”nov. 1989.

1990.”Collection d’Arti,”Uitg. Arti et Amicitiae.

1990.”Hebben kunstenaars een toekomstvisie?”

           Doctoraalscriptie kunsthistorie,Rijks uni

           versiteit,Leiden.Drs. W.A. Meuter.

1991.”Expressie,”uitg. Continental  Art Centre.

1996.”Fred van der Wal schildert voor de eeuw-

           igheid,” Leeuwarder Courant 16.nov.’96.

1998.”Spiegelbeeld,” uitg.Arti et Amicitiae.