Na een extreem liefdeloze jeugd volgt Fred van der Wal van 1960-1966 de Da Costa-kweekschool te Bloemendaal. Ondanks zijn aanleg voor schilderen en tekenen verbieden zijn opvoeders hem om naar de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te gaan.Gelukkig kruipt het bloed waar het gaan kan; Hij trekt zijn eigen baan en met succes.

In 1964 ontdekt hij het surrealisme en Galerie Mokum te Amsterdam. Drie maanden voor het hoofdakte examen haakt hij af van school en wordt als college drop out zonder een cent het huis van zijn grootouders in Heemstede uitgezet om kunstschilder te worden.


Hij vertrekt in mei 1967 met een rijksdaalder op zak naar Amsterdam waar hij een kamer in de Nieuwe Spiegelstraat 48 twee hoog vindt en voor een minimum inkomen in een antiquariaat werkt van mei 1966- oct. 1967. De eigenaar van het antiquariaat is een borderliner.

In 1967 wordt de kunstenaar tot 1973 vaste exposant van Galerie Mokum en in mei 1968 opgenomen in de BKR - regeling voor kunstenaars. Hij is een van de Nederlandse vervaardigen van surrealistische fotocollages en- montages met verschillende technieken. Daar werkt hij vol passie in een atelier aan de Amstel 186 en Nieuwe Spiegelstraat 48 twee hoog..

Juni, juli en aug, 1968 werkt hij aan Ateliers '63 te Haarlem. In 1969 neemt hij deel aan de tentoonstelling 'Jonge Nederlandse realisten' in het Arnhems Gemeentemuseum'. Recensenten noemen hem in de sixties  'protestschilder'. In 1970 wordt hij lid van de BBK. Invitaties van galeries en musea in het buitenland o.a. de VS wijst hij af, te wijten aan geld gebrek.

In 1972 wordt hij lidkunstenaar van Arti et Amicitiae te Amsterdam en in 1974 van Pulchri Studio te Den Haag. In 2007 lid Nederlandse Kring Van Tekenaars.

Fred van der Wal,  één van de beste potlood tekenaars van Nederland, tentoonstelde meer dan 250 keer in Nederland, Duitsland, Zweden, V.S., België en Frankrijk waar hij in 2004 lid werd van Le Groupe te Nevers.

In Friesland wordt zijn werk en persoon geboycot van af 1978 door collega's en overheid. Erkenning van zijn werk blijft in het Noorden des lands uit.

In 1985 richt hij de provinciale kunstenaarsvereniging Fria op en verlaat het bestuur als er fraude wordt gepleegd. Diverse malen komt hij zowel  in de provinciale als landelijke publici-teit. 

Binnen Galerie Mokum krijgt de kunstenaar veel tegenwerking van de directie en besluit hij eind 1973 de galerie te verlaten. -

Sept. 2002 vertrekt Fred van der Wal naar Frankrijk en emigreert zelfs  jan. 2004 officieel naar dit land.

Januari 2017 keert hij terug naar Nederland.

Als een rode draad is te zien dat de organische structuur steeds meer de overhand krijgt. In oudere werken begint deze structuur zeer subtiel en speels en wordt ze steeds een belangrijk element in het oeuvre van deze omstreden zeer bewogen kunstenaar. In het laatst vervaardigde zelfportret van potlood uit 2008 verdwijnt de vorm nagenoeg in deze oeroude verbindingsvorm; het organische.


Tekstbewerking:

I. N.